0 Total : DKK 0,00 Se bestilling Gå til betaling
Kurven er tom.
Min Ordre Close

Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S, CVR 29146217 (“vi” eller “os”), driver Cigar Shop Macanudo Copenhagen med tilhørende webshop www.cigarshopmacanudo-copenhagen.dk (“Webshoppen”) og sælger de varer, der udbydes i Webshoppen. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S behandler personoplysninger i forbindelse med brug af Webshoppen.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S
CVR: 29146217
Sandtoften 9
2820 Gentofte
Danmark
E-mail: silkegade@st-group.com
Telefon: +45 33140922

2. Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail silkegade@st-group.com eller telefon +45 33 14 09 22.

3. Beskrivelse af personoplysninger, formål og det juridiske grundlag
For at kunne bestille varer i Webshoppen skal du som minimum registrere dig med navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger og information om bestilte varer.

De personoplysninger, vi har modtaget fra dig, er registreret med henblik på at gennemføre din ordre og levere dine produkter, herunder godkendelse af betalingen og forsendelse af produkter til dig.

Personoplysningerne behandles derudover for at overholde gældende regler om beskyttelse af personoplysninger og standarder udstedt af betalingsindustrien, overholdelse af e-handelsloven samt vores legitime interesser, f.eks. dokumentation, indførelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, håndteringsanmodninger og klager fra registrerede og andre, undersøgelse og indberetning af mistanke om sikkerhedsbrud, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, behandling af tvister med registrerede og tredjeparter samt analyse af salgsstatistik for at forbedre vores markedsføring og salgsindsats.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er et eller flere af følgende:

  • At behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen, jf. artikel 6, stk. 1, nr. b i Databeskyttelsesforordningen
  • At behandlingen er nødvendig for at overholde lovgivningen om e-handel og bogføring, jf. artikel 6, stk. 1, nr. c i Databeskyttelsesforordningen
  • Vores legitime interesser i ovennævnte formål, jf. artikel 6, stk. 1, nr. f i Databeskyttelsesforordningen.

Vi indsamler personoplysninger fra dig, kortudstederen (tilladelse til betalingen) og andre virksomheder i STG-gruppen (i tilfælde af en klage).

4.  Modtagere
Oplysningerne vil blive overført til eksterne leverandører, herunder databehandlere og tredjelande som f.eks. er involveret i IT hosting, support, din kortudsteder, betalingskunder, vores bankforbindelser og andre STG virksomheder, i tilfælde af en klage.

Vi gemmer ikke dine betalingskortoplysninger, men sender dem krypteret til kortudstederen og indløseren.

5. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål – dog højest i 5 år, eller længere hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

6. Dine rettigheder
Du har – på de betingelser og med de undtagelser der følger af databeskyttelsesloven – følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på vores legitime interesser som beskrevet nedenfor.
  • Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som du har indgivet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), hvis behandlingen er baseret på opfyldelse af en aftale.
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesenhed, f.eks. Datatilsynet. Deres hjemmeside er: https://www.datatilsynet.dk/
  • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Scandinavian Tobacco Group Denmark A/S på e-mail silkegade@st-group.com eller telefon +45 33 14 09 22.

7. Ret til indsigelse, når behandlingen er baseret på legitime interesser

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er baseret på vores eller en tredjeparts legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, nr. f i Databeskyttelsesforordningen. Hvis du gør indsigelse, kan vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.